Přeskočit na obsah

11.2.1  Spolupráce základní školy a studentů pedagogické fakulty

ŠkolaZákladní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Přínos pro začínajícího učiteleSeznámení se se školou ještě před případným podepsáním smlouvy
Možnost sledovat a poznat více stylů učení u různých kolegů
Načerpání mnoha inspirací
Příprava na vstup do škol na pozici učitele

Tento příklad přináší inspiraci při strategickém plánování personální otázky školy. Zaměřuje se na zapojení studentů pedagogické fakulty do školní praxe, a to na pozici asistentů pedagoga či učitele párové výuky.

Z několikaleté zkušenosti s intenzivní podporou začínajících učitelů v praxi naší školy uvádíme některé osvědčené postupy, které již standardně uplatňujeme a které jsou přínosné nejen pro začínající učitele, ale i pro ostatní pedagogy naší školy.

Co se nám osvědčilo:

  • Zaměstnávat studenty 4. a 5. ročníků pedagogické fakulty na pozici párových učitelů nebo asistentů pedagoga pro žáky s podpůrnými opatřeními, nadané nebo s odlišným mateřským jazykem (většinou studenti 1. stupně).
    • Přínos pro studenty – získají praxi, seznámí se se školou v reálu, mají možnost sledovat a poznat více stylů učení u různých kolegů a načerpat tak spoustu inspirace, jsou lépe připraveni na vstup do škol na pozici učitele.
    • Přínosy pro školu – získá kvalitní asistenty, „vychovává“ si budoucí kolegy – učitele, v případě potřeby máme nové učitele, které máme prověřené a již se v naší škole orientují, a mají tedy ulehčen začátek samostatného učení.
    • Zapojení studentů do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), kterým prošla většina sborovny – sladění (kritické myšlení, typologie osobnosti – Myers – Briggs Type Indicator (MBTI), třídní management…).