Přeskočit na obsah

11.2.13 Hospitační záznam

ŠkolaZákladní škola
Přínos pro začínajícího učiteleProfesní rozvojRozbor vyučovací hodiny

Tento příklad ukazuje možnost vytvoření hospitačního záznamu včetně nastavení cílů pozorování, hodnocení sledovaných jevů a sebehodnocení učitele.

Hospitační záznam

Inspiraci pro tvorbu hospitačního záznamu poskytly lekce a komentáře časopisu Kritické listy programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

V případě, že vedení školy provádí hospitaci, kterou pedagogovi předem oznámí, vyplňuje úvodní tabulku se zvýrazněným ohraničením pedagog před realizací hodiny.

Hospitační záznam

   Hospitační záznam