Přeskočit na obsah

11.2.14 Sebereflexní deník

ŠkolaZákladní škola
Přínos pro začínajícího učiteleRozvoj sebereflexe začínajícího učitele
Profesní rozvoj pedagoga

Tento příklad ukazuje možnost práce se sebereflexním deníkem včetně konkrétních otázek, které napomohou k sebehodnocení učitele.

Sebereflexní deník

Sebereflexní deník je jednou z možností, jak může začínající učitel popisovat své činnosti včetně reflexe. Způsob vedení záznamu v deníku ponecháváme na jeho nápaditosti a vlastních potřebách. V příkladu uvádíme obsah sebereflexního deníku, který slouží začínajícímu učitele pouze jako vodítko a vzešel ze zkušeností uvádějících učitelů školy při vedení začínajících učitelů. Deníkové zápisy lze pořizovat po každé vyučovací hodině, vyučovacím dnu nebo po problémové pedagogické zkušenosti. Výhodou zápisů je možná rekonstrukce vlastních řešení a získání vyšší sebejistoty na základě výsledků činností, které byly zdařilé.

Název činnosti:

Datum realizace činnosti:

S kým jsem spolupracoval:

Co bylo účelem realizované činnosti?

Co a proč se mi při činnosti dařilo/nedařilo?

Reflektujte své pocity (identifikace, vliv na chování) při aktivitě.

Jakým způsobem aktivita přispěla/nepřispěla k mému osobnostnímu rozvoji?