Přeskočit na obsah

11.2.17  Sebereflexe trochu jinak

Škola Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učitele Získání nových pohledů na sebereflexiInspirace reflektivními otázkami

Sebereflexe je nedílnou součástí plánování profesního růstu. V Modelu systému podpory uvádíme jako jeden z funkčních nástrojů balanční kruh, který je využit i pro znázornění kompetencí začínajícího učitele. Někteří učitelé ale preferují i jiné možnosti grafického znázornění svého osobního růstu. Proto přinášíme pohled začínající a uvádějící paní učitelky z prostředí základní školy, v níž se vydali jinou, avšak stejně funkční cestou sebereflexe. Je možné, že pro určité typy osobnosti učitele je tato cesta i vhodnější.

Příklad 1 Uvedený graf zvolili někteří vyučující místo balančního kruhu. Jednoduše tak viděli jednotlivé dovednosti, z nichž je složená celá kompetence, dovednosti si popsali podle toho, jak celou kompetenci vnímali a jak ji v praxi uplatňovali.

Graf 4 Grafické znázornění sebereflexe kompetencí začínajícího učitele. Zdroj: Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

Tento příklad je třeba vnímat jako výsek, ukázku práce s jinou grafickou podobou souboru kompetencí začínajícího učitele. Jednotlivé kompetence je možné opatřovat vícero dovednostmi (nemusí jich být stejný počet u každé kompetence). Dokonce každá kompetence může v každém druhu školy zahrnovat jiné dovednosti, na které je kladen důraz. Může se tak velmi výrazně lišit obsah kompetence k realizaci výuky v prostředí mateřských škol a např. středních škol. Totéž je možné říct o kompetenci k hodnocení výsledků vzdělávání i o dalších.

Příklad 2 Následuje další možnost, kterou někteří učitelé z prostředí zejména základních škol využívali, a tou je běžná excelovská tabulka. V ní jsou uvedeny názvy kompetencí začínajícího učitele a zároveň počet vybarvených políček ukazuje míru naplněnosti dané kompetence. Hodnocena je každá z kompetencí komplexně bez rozdělení na dílčí dovednosti – ty pak učitelé popisují do svých portfolií.

Zároveň si učitelé při sebereflexi kladou otázky typu:

Co mi „jde od ruky“, když si vybarvuji tři políčka u kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání?

Jaké konkrétní dovednosti již v této kompetenci mám?

Co mi ještě chybí?

Nač si potřebuji „posvítit“ v dalším období?

Jak to udělám?

Čím začnu? Kdy začnu?

Koho požádám o podporu? …

Oba níže uvedené příklady vznikly volnou inspirací při reflektivním rozhovoru se začínající paní učitelkou a s uvádějící paní učitelkou ze Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace.