Přeskočit na obsah

11.2.18 Proč se v malotřídní škole zabývat výběrem začínajícího učitele

Škola   Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace
Přínos pro vedení školy  Podpora při výběru začínajícího učitele
Význam kultury školy pro výběr začínajícího učitele
Spolupráce mezi zaměstnanci malotřídní školy

Tento příklad inspirativní praxe je určen pro vedení malotřídní školy. Může jej podpořit při přípravě výběrového řízení na pozici učitele či učitelky. Příklad se zaměřuje na začínajícího učitele, jeho motivaci vybrat si právě tento typ školy. Všímá si specifik dané školy a zohledňuje kritéria výběru samotného začínajícího učitele, a to jak z pohledu rizik, ale i předností daného typu školy.

Malotřídní škola je úžasné místo poskytující mimořádné příležitosti pro učitele, ale především pro děti, a to díky nízkému počtu dětí ve třídách, které jsou ve spojených ročnících zastoupeny ve věkově pestrém složení, což je přirozené a dobrým učitelem velmi dobře využitelné.

Druhá strana téže mince přináší ale i rizika. Prostředí malotřídní školy je velice křehké a ve srovnání s jinými typy škol snadněji podléhá vnějším i vnitřním negativním vlivům. Ve většině malotřídních škol působí maximálně pět pedagogů. V těch nejmenších školách se můžeme dokonce setkat jen s ředitelem školy a vychovatelkou školní družiny.

Z toho plyne, jak důležité je věnovat pozornost výběru učitele. V malotřídní škole se nekvalitní učitel za nikoho neschová, s jeho kvalitou roste i padá úroveň celé školy. Práce ve spojených ročnících je velice náročná, klade i vysoké nároky na dobrou přípravu. Učitel v malé škole musí zastávat celou řadu dalších rolí.

Zcela klíčovou roli má na malotřídní škole ředitel školy. Je na něm, aby nastavil parametry kultury organizace a neustále o ni pečoval, usiloval o kvalitu školy, materiální vybavení a v neposlední řadě prezentaci všech úspěchů a pozitiv školy a posiloval tím její image. Je nesmírně důležité, jak je z vnějšku škola vnímána ve svém blízkém i vzdáleném okolí. Z rizika, že žáci odchází do školy ve městě, se může stát příležitost, kdy mohou děti z města dojíždět na venkovskou malotřídku. To samé platí i o výběru nového učitele. Dobře fungující škola s fungujícími vztahy na pracovišti je nejlepším stabilizačním faktorem bránící neustálé fluktuaci zaměstnanců. Mnoho učitelů v malotřídní škole začíná, ale brzy se vrací do měst, aby pracovali v místě bydliště.

Z vlastní zkušenosti vím, že většina učitelů dojíždí i nemalou vzdálenost do školy, kde se cítí dobře, kde všichni „táhnou za jeden provaz“. To je pro ně důležitější než vyšší finanční ohodnocení a každodenní cestování.

Pro učitele v malotřídní škole je naprostou samozřejmostí spolu neustále komunikovat a sdílet zkušenosti. Začínající učitel je v nepřetržitém kontaktu s uvádějícím učitelem i s vedením školy. Zapojení tak bývá zpravidla bezproblémové a spolupráce s uvádějícím učitelem velmi účinná. Pokud se podaří eliminovat všechna výše zmíněná rizika, stává se učitelské povolání v malotřídní škole nesmírně efektivní, radostné a naplňující. A největší užitek z takto motivovaných učitelů mají především žáci samotní.