Přeskočit na obsah

11.2.2  Přijímání neznámých učitelů do školy

ŠkolaZákladní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Přínos pro začínajícího učiteleSeznámení se se školou ještě před případným podepsáním smlouvyMožnost sledovat a poznat život školy ještě před samotným zahájením vlastní praxe na školeNačerpání mnoha inspiracíSeznámení se s novým učitelem na neformální půdě

Tento příklad přináší ukázku toho, jak lze zapojovat budoucí kolegy do života školy ještě před podepsáním smlouvy a samotnou praxí ve škole.

Z několikaleté zkušenosti s intenzivní podporou začínajících učitelů v praxi naší školy uvádíme některé osvědčené postupy, které již standardně uplatňujeme a které jsou přínosné nejen pro začínající učitele, ale i pro ostatní pedagogy naší školy.

Co se nám osvědčilo:

  • Přijímáme-li neznámé kolegy, pokud to jde, zveme je již v druhém pololetí předcházejícího školního roku na náslechy a žádáme je o odučení několika hodin. Zveme je i na tradiční společné akce konce školního roku (například zahradní slavnost, sportovní den…).