Přeskočit na obsah

11.2.3  Čas vedení školy na nového kolegu

ŠkolaZákladní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Přínos pro začínajícího učiteleSeznámení se se školou ještě před zahájením přípravného týdne
Individuální přístup vedení školy k novému kolegovi
Příprava na vstup do škol na pozici učitele

Tento příklad je inspirací pro vedení školy – jde o nástup nového kolegy před nástupem ostatních učitelů v daném školním roce. Tento postup umožní vedení školy věnovat se novému kolegovi individuálně. 

Z několikaleté zkušenosti s intenzivní podporou začínajících učitelů v praxi naší školy uvádíme některé osvědčené postupy, které již standardně uplatňujeme a které jsou přínosné nejen pro začínající učitele, ale i pro ostatní pedagogy naší školy.

Co se nám osvědčilo:

  • Noví kolegové nastupují o dva dny dříve než všichni ostatní, tak pro ně má ředitel a zástupce ředitele dostatek času (nastupují ještě před přípravným týdnem).
    • Seznámení s prostory školy, pracovním místem, kabinetem, zařízení všech organizačních náležitostí – e-maily, školní matrika, vyfasování techniky…, seznámení se všemi dokumenty – organizační, personální, pedagogické.