Přeskočit na obsah

11.2.8  Triáda – příklad komunikativní kompetence vedení školy

ŠkolaZákladní škola
Přínos pro začínajícího učiteleSpolupráce v triádě
Reflexe naplňování plánu adaptace
Hodnocení dosažení cílů rozvoje začínajícího učitele a stanovení dalších úkolů na další období
Zjišťování a pojmenování potřeb začínajícího učitele

Příklad ukazuje jednu z mnoha aktivit, které probíhají v realizační fázi adaptačního období. Je jí setkání vedení školy, uvádějícího a začínajícího učitele najednou, tzv. triáda. Jedná se o setkání, na které se připravují všichni tři aktéři s cílem reflektovat dosavadní průběh plnění plánu adaptace, směřování k daným cílům a stanovení dalších úkolů na další období. Součástí setkání může být například i zjišťování a pojmenování potřeb začínajícího a uvádějícího učitele. Triádu lze využít ve škole bez rozdílu druhu, stupně či zaměření školy.

Setkání všech aktérů a rozhovor v triádě může probíhat například i v mateřské škole. Následující rozhovor je pouze ilustrativní a zkrácený tak, aby byl pouze inspirativním příkladem:

 • Vedení školy: „Vítejte kolegyně, jsem velmi ráda, že vás vidím a že se můžeme společně setkat. Prosím, posaďte se. Mohu nabídnout kávu či vodu? Dnes jsme se tu sešli, abychom se společně ohlédli za uplynulým obdobím, řekli si, co se odehrálo, a především co bude ještě následovat. Mohu vás, kolegyně, požádat a stručné shrnutí tohoto období?“
 • Uvádějící učitel: „Kolegyně KH je seznámena se školní dokumentací, konkrétně se vzdělávacím programem, pravidelně a v termínu zapisuje do elektronické třídnice. Společně ještě konzultujeme, jak popsat konkrétní aktivity. Od září jsem jednou týdně navštívila kolegyni a sledovala dopolední vzdělávací aktivity, které byly vždy precizně naplánovány včetně cílů a dle možností většinou i realizovány.“
 • Vedení školy: „Slyším a vnímám, že kolegyně KH má velmi dobré základy pro realizaci vzdělávání. Je něco, co by vám pomohlo k realizaci a dosažení naplnění vašich cílů?“
 • Začínající učitel: „Moc nevím, ale bylo by dobré, aby mne děti více poslouchaly, zlobí a dělají si, co chtějí.“
 • Vedení školy: „Co to konkrétně znamená, že zlobí?“
 • Začínající učitel: „Například když jim řeknu, co nás čeká, tak jsou nadšené. Pak je chci namotivovat pohádkou, a ony si u toho povídají, docházejí na toaletu, někdo se i válí na koberci. Trvá mi potom hodně dlouho, než je uklidním a můžeme začít něco dělat. A ten čas tak strašně letí, že to ani nestihneme.“
 • Vedení školy: „Co byste potřebovala k tomu, aby si děti nepovídaly a vy jste mohla číst?“
 • Začínající učitel: „Myslím, že bych potřebovala pomoci s tím, jak více děti zaujmout, aby je činnosti bavily a vydržely u nich.“
 • Vedení školy: „Hm, děkuji. Jak konkrétně můžete vy, kolegyně, pomoci KH s tím, aby byly děti více zaujaté?“
 • Uvádějící učitel: „Navrhuji návštěvu v hodině kolegyně IH. Při práci s dětmi využívá různé piktogramy, které nejen jsou pro děti názornou pomůckou, ale také má každá svůj význam – určuje konkrétní pravidlo, jak se chovat.“
 • Vedení školy: „Co konkrétního si myslíte, že vám návštěva v hodině jiné kolegyně přinese?“
 • Začínající učitel: „Uvidím, jak zvládají velkou skupinu dětí kolegyně, mohu se inspirovat přímo v praxi.“
 • Vedení školy: „Skvělé. Myslím, že jsme se společně domluvili, na jaké oblasti vzdělávání se společně zaměříme, a budu ráda, až se setkáme příště a řekneme si, co se podařilo.“

Naplňované kompetence:

Systémová kompetence:

 • Vytváří podmínky pro rozvoj kompetencí začínajících i uvádějících učitelů.
  • Zjišťuje a podporuje vzdělávací potřeby začínajících i uvádějících učitelů.
  • Nabízí různé formy podpory vzdělávání začínajících i uvádějících učitelů.

Komunikativní kompetence:

 • Komunikuje věcně a argumentačně výstižně se začínajícím učitelem i uvádějícím učitelem.
  • Pojmenovává stručně a jasně skutečnosti.
 • Dokáže naslouchat, projevit vstřícnost a empatii vůči začínajícímu učiteli i uvádějícímu učiteli.
  • Dokáže naslouchat.
  • Dokáže se vcítit do druhého a chápat jej.
 • Dokáže vést motivační a hodnoticí rozhovor, vytknout případné chyby a nedostatky v práci začínajícího i uvádějícího učitele.
  • Umí popsat pozitiva a případně rezervy v práci začínajícího i uvádějícího učitele.
  • Popisuje skutečnosti tak, aby hodnocení přispělo k dalšímu rozvoji začínajícího i uvádějícího učitele.
 • Dokáže pracovat jak s verbální, tak nonverbální stránkou komunikace.
  • Nepřetvařuje se, je upřímný, verbální komunikace je v souladu s komunikací neverbální.

Sociální a personalistické kompetence:

 • Nabízí vhodné formy podpory pro zajištění profesního růstu uvádějícího i začínajícího učitele.
  • Vnímá vzdělávací potřeby začínajících i uvádějících učitelů a nabízí různé metody, například vzájemné sdílení zkušenosti či stínování.

Reflektivní kompetence:

 • Vede se začínajícím i uvádějícím učitelem hodnoticí rozhovory, v nichž využívá popisnou zpětnou vazbu.
  • Používá formativní hodnocení.
  • Umí vnímat a popsat realitu.