Přeskočit na obsah

11.2.9  Závěrečný rozhovor na konci školního roku

ŠkolaZákladní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Přínos pro začínajícího učiteleRozvoj sebereflexe
Profesní rozvoj – dosažené cíle
Stanovení cílů dalšího profesního rozvoje

Tento příklad ukazuje, jak je možné realizovat sebereflektivní rozhovor s učitelem na konci školního roku. Jsou zde uvedeny zcela konkrétní otázky, které při něm lze využít.

Závěrečný rozhovor v ZŠ Kunratice

Každoročně ke konci školního roku každý učitel i vychovatel hovoří s členem vedení školy. Témata rozhovorů jsou známá, kolegové se na rozhovor mohou připravit, přinést si s sebou v profesním portfoliu doklady o učení svých žáků i svém profesním růstu. Na rozhovory se připravují i ředitel či jeho zástupci V průběhu roku sledují své kolegy, navštěvují je v hodinách a monitorují jejich práci.

Na každé setkání si členové vedení rezervují cca 2 hodiny a snaží se využívat koučovací rozhovor, vytvořit příjemné prostředí a pohodu (káva, čaj, nenechat se vyrušovat nikým jiným), aby rozhovor nebyl pro učitele a vychovatele stresující.

Témata rozhovoru ke školnímu roku 2017/2018:

  1. Co se mi v tomto školním roce povedlo, na co jsem hrdý/á, co bylo přínosné, zajímavé?
  2. Jak se mi dařilo naplnit cíle stanovené v mém plánu osobního pedagogického rozvoje, na jakých dokladech to mohu doložit? (představte v portfoliu)
  3. Jaká spolupráce s kolegy/kolegou se mi osvědčila a byla přínosná? (asistent/ka žáka, asistent/ka pedagoga, párový učitel/ka, mentor…)
  4. Jak se vám letos podařilo realizovat projektové a oborové dny a do kterých školních akcí, projektů a v jaké roli jsem se tento rok aktivně zapojil/a?
  5. Jak se vám daří práce s třídním kolektivem? Co by vám pomohlo? Co byste potřeboval/a?
  6. Kde mám skryté rezervy, na co se chci v příštím roce zaměřit (já, třída, škola), na čem chci pracovat – o jakých cílech v plánu osobního pedagogického rozvoje uvažuji pro příští školní rok?
  7. Různé: ocenění, příležitosti, nápady, konstruktivní kritika apod.