Přeskočit na obsah

11.3.1 Plán adaptace

ŠkolaTyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učiteleOrientace v organizaci školy
Jasná zodpovědnost jednotlivých pracovníků školy za seznámení začínajícího učitele s prostředím školy a dílčími povinnostmi začínajícího učitele

Uvedený příklad z praxe mateřské a základní školy přináší přehled témat, s nimiž se noví učitelé seznamují, spolu s názvem pracovní pozice, na kterou se noví kolegové mohou v případě potřeby obrátit.

Po podepsání pracovní smlouvy je na naší škole začínajícímu učiteli nastaven časový harmonogram podpory. Jeho prvním bodem je schůzka s vedením školy. Zde je začínající učitel seznámen s uvádějícím učitelem a je mu předán dokument s názvem Plán adaptace.

Tento dokument je sestaven s ohledem na potřeby naší školy, jsou v něm zohledněny tradiční akce školy, konkrétní zodpovědnost jednotlivých učitelů a pracovníků školy za dílčí oblasti života školy i pedagogického procesu. Na další schůzce je na základě dokumentu kontrolováno, nakolik se začínající učitel seznámil s jednotlivými oblastmi. Začínající učitel si podle dokumentu za podpory uvádějícího učitel domlouvá schůzky s jednotlivými zodpovědnými pracovníky, na kterých probírají příslušné informace. S dokumentem jsou seznámeni i příslušní zodpovědní pracovníci školy.

PLÁN ADAPTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE

Jméno:                                  

  1. Stanovení uvádějícího učitele:
  2. Nastavení schůzek s uvádějícím učitelem:
  3. Plán schůzek s vedením školy:
  4. Seznámit se s dokumentem „S čím za kým“

   Plán adaptace pro začínajícího učitele.