Přeskočit na obsah

11.3.3 Osobní plán profesního rozvoje

ŠkolaTyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učiteleProfesní rozvoj začínajícího učitele
Stanovení rozvojových cílů začínajícího učitele
Rozvoj sebereflexe začínajícího učitele

Tento konkrétní příklad z praxe základní a mateřské školy přináší námět na sestavení Plánu profesního rozvoje s ohledem na cíle rozvoje daného pedagoga, na které se začínající učitel může zaměřit v daném školním roce.

OSOBNÍ PLÁN PROFESNÍHO ROZVOJE

Jméno:  

Datum:

Rozvojový cíl školy:

Rozvojové cíle pedagogického pracovníka:

  1.         
 Činnost pracovníkaPodpora ze strany vedení školy
1.  
2.  
3.  
 Naplňování cílůHodnocení
1.  
2.  
3.  
 Vyhodnocení cílů, zpětná vazba (otázky vedení školy), stanovení navazujících cílů
1. 
2. 
3.