Přeskočit na obsah

11.3.4 Plán adaptace

ŠkolaZákladní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učiteleJasná orientace v činnostech pro jednotlivé fáze adaptace
Příklad spolupráce s uvádějícím učitelem i s vedením školy

Tato ukázka plánu adaptace zahrnuje rovněž činnosti všech aktérů procesu adaptace, a to v pořadí: vedení školy – začínající učitel – uvádějící učitel. Činnosti jsou rozděleny do tří fází podle doporučení Modelu systému podpory začínajícího učitele: přípravná fáze s oddělením období před přípravným týdnem a období přípravného týdne, v němž se do spolupráce zapojuje také začínající učitel, realizační fáze a reflektivní fáze.

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

odloučené pracoviště Mateřská škola, Slovenská 2872, 733 01 Karviná – Hranice

Plán adaptace začínajícího učitele

školní rok ……………………

vedení školy                                      uvádějící učitel                                   začínající učitel

jméno:                                                jméno:                                                 jméno:

   Osobní plán profesního rozvoje.