Přeskočit na obsah

11.4.4  Plán adaptace

ŠkolaZákladní umělecká škola, Velešín, Školní 609
Přínos pro začínajícího učiteleJasná struktura a obsah spolupráce s uvádějícím učitelem, komplexnost

Níže uvedený plán adaptace je komplexní z hlediska rozsahu činností učitele ve škole a zároveň individualizovaný vzhledem k aprobaci začínajícího učitele. Jasná struktura a obsah spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele slouží nejen jako podklad pro uvádění samotné, ale též jako informace pro začínajícího učitele o všech důležitých činnostech, které se vztahují k povolání pedagoga. Plán adaptace je orientačně rozdělený do jednotlivých měsíců, v průběhu školního roku se však rozvrh jednotlivých činností většinou časově přizpůsobuje aktuálnímu dění.