Přeskočit na obsah

11.5.1 S čím za kým v naší konzervatoři?

ŠkolaKonzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41
Přínos pro začínajícího učitelePřehled odpovědností za určitý druh činnosti
Orientace při řešení různých situací
Přehledná orientace v organizační struktuře školy

Následující příklad může být inspirací pro ředitele škol při sestavování přehledu zodpovědností za určitý druh činnosti a zároveň může pomoci nejen začínajícím učitelům v orientaci při řešení různých situací.

Výčet situací/potřeb učitelů uvedený v levém sloupci tabulky není samozřejmě vyčerpávající, ředitel ho může doplňovat dalšími skutečnostmi, s nimiž se v rámci svého typu školy setká, může je propojovat i třídit dle jiných kritérií, nebo vybrané činnosti zcela vypustit. V pravém sloupci je uveden název pracovní pozice, na kterou se může učitel i jiný zaměstnanec školy obrátit v případě, že řeší tu kterou situaci, problém a podobně. Zřejmě zde najdete jiné pracovní pozice, s nimiž se v dalších druzích škol běžně nesetkáte, jako například „produkční“ – toto je dáno specifickým prostředím konzervatoře, z něhož tento příklad pochází.

   S čím za kým.