Přeskočit na obsah

11.5.6 Plán profesního rozvoje

ŠkolaGymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520
Přínos pro začínajícího učiteleHodnocení a plánování osobnostního rozvoje;
Stanovení cílů pedagogické práce pro daný školní rok

Struktura otázek plánu profesního rozvoje vede pedagoga k reflexi své pedagogické práce v uplynulém školním roce a k plánování jeho dalšího profesního rozvoje ve spolupráci s vedením školy.

Plán profesního rozvoje školního roku 2018/19

Jméno:…………………..                                                                       Datum: ………………..

Prosím, zamyslete se nad svou pedagogickou prací na naší škole a písemné odpovědi přineste k plánovanému rozhovoru s ředitelkou školy v období měsíce září 2019.

  1. Podařily se mi splnit závazky a úkoly, na které jsem se v loňském školním roce zaměřil(a)?
  2. Co mi v loňském školním v mé pedagogické práci udělalo radost?
    Můžete některé úspěchy své pedagogické práce doložit pracemi svých žáků, výsledky předmětových soutěží či jinak?
  3. Na kterou část své pedagogické práce se v tomto školním roce zaměřím?
  4. Jak toho dosáhnu?
  5. Jakou podporu k dosažení cíle budu potřebovat?
  6. Budu potřebovat nějaký vzdělávací program? Jaký?

Podpis pedagoga:                                                     Podpis vedení školy: