Přeskočit na obsah

11.5.8  Tvoříme profesní portfolio

ŠkolaStřední škola
Přínos pro začínajícího učiteleInspirace pro sestavení vlastního profesního portfolia

Následující příklad je inspirací k tvorbě profesního portfolia, uvádí přehled jeho možných dokladů.

Profesní portfolio a konkrétní příklady z praxe, včetně komentáře

Učitel by měl vždy vědět co je důvodem pro zařazení konkrétního dokumentu nebo dokladu do profesního portfolia, proč jej zařazuje do portfolia a jak dokládá úroveň naplnění určité dovednosti, znalosti nebo kompetence. Je vhodné opařit jednotlivé doklady v portfoliu datem.

Pokud bychom měli jmenovat příklady jednotlivých dokladů tvořících profesní portfolio, je možné odkázat na následující výčet, který je však pouhým námětem a inspirací. Je zjevné, že pedagogická realita nabízí nepřeberné množství dalších vhodných a možných podkladů vyplývajících z jiných situací ve vzdělávacím procesu a taktéž relevantně zařaditelných do portfolia.

Příklady dokumentů tvořících profesní portfolio:

Doklady o:

 • efektivním využívání didaktické techniky;
 • tvorbě učebních pomůcek;
 • tvorbě výukových materiálů pro žáky;
 • práci ve školním týmu;
 • podílu na školních projektech a projektových dnech;
 • zařazování mezipředmětových vztahů ve výuce;
 • využívání inovativních metod při výuce;
 • používaných vyučovacích a vzdělávacích metodách vzhledem ke stanovenému cíli;
 • plánování práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • využívání sebehodnocení učitele, reflexe pedagogického procesu pro další plánování;
 • vzájemných hospitacích;
 • spolupráci uvnitř předmětového sdružení, nebo s kolegy jiných aprobací;
 • průběžném a dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, obecné a oborové didaktiky;
 • rozvoji v oblasti cizího jazyka;
 • vzdělávání v oblasti ICT a aplikací, které škola využívá…