Přeskočit na obsah

11.6.2  Proces výběru uvádějícího učitele (vhodný i pro ostatní typy škol)

Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Přínos pro vedení školyUjasnění priorit při výběru uvádějícího učitele
Plánování postupu při výběru uvádějícího učitele
Podpora vedení školy při výběru uvádějícího učitele

Proces výběru uvádějícího učitele je zpracován střední odbornou školou. Je velmi stručným a praktickým přehledem všech aspektů, které je třeba zvážit při výběru vhodného uvádějícího učitele, ukazuje jeden z možných postupů přemýšlení o této pozici, která je při adaptaci začínajícího učitele nezastupitelná. Příklad lze úspěšně využít v mateřských, základních a dalších školách.

 1. Zhodnocení zatím poznaných vlastností, schopností nového pedagoga na základě životopisu, motivačního dopisu, osobního pohovoru
 2. Stanovení okruhu možných uvádějících učitelů
  • na základě shodně vyučovaných předmětů,
  • na základě vyučovaných předmětů, které mají k předmětům nového pedagoga nejblíže (pokud bude nový učitel vyučovat předměty, které nikdo jiný ve své gesci nemá).
 3. Osobní pohovor s vybraným potenciálním uvádějícím učitelem
  • Představení (pokud ještě nezná) činností uvádějícího učitele
 4. obsahové, týkající se podpory začínajícího učitele,
  • časové, týkající se četnosti setkávání se začínajícím učitelem ve dvouletém adaptačním období.
 5. Motivační rozhovor k výkonu funkce
  • Je podstatné, aby byl uvádějící učitel přesvědčený, že danou roli chce vykonávat.
 6. Stanovení termínu setkání uvádějícího a začínajícího učitele
  • moderované ředitelem, popř. zástupcem, tj. v triádě.