Přeskočit na obsah

11.6.4  Činnosti začínajícího učitele SOŠ v adaptačním období

ŠkolaStřední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 
Přínos pro začínajícího učitele Příklad vedení záznamu činností začínajícího učitele v jednotlivých fázích adaptačního období
Snadná orientace v systému podpory uvádějícího učitele

Níže uvedený příklad záznamu činností začínajícího učitele je zpracován pro konkrétní střední odbornou školu a je zároveň vhodnou inspirací i pro základní a další školy.

Pro začínajícího učitele je přehledným a praktickým výčtem činností v jednotlivých fázích dvouletého adaptačního období. Je vhodně rozdělen formou tabulek na činnosti v přípravné fázi adaptačního období do začátku školního roku, dále na jednotlivá pololetí 1. a 2. roku adaptačního období včetně tabulky pro činnosti v závěrečné reflektivní fázi.

   Činnosti začínajícího učitele SOŠ.    Systém podpory začínajících učitelů.