Přeskočit na obsah

11.6.5 Záznam z náslechu odborného výcviku (vhodné i pro ostatní typy škol)

Škola Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 
Přínos pro začínajícího učitele Příklad vedení záznamu z náslechu odborného výcviku
Příprava pro rozhovor s vyučujícím odborného výcviku 

Níže uvedený příklad záznamu z náslechu odborného výcviku je zpracován pro střední odbornou školu. Pro začínajícího učitele je velmi praktickým návodem k vedení záznamu z náslechu odborného výcviku. Jedná se o vyplněný záznam pro zcela názorný příklad inspirativní praxe.

   Záznam z náslechu odborného výcviku