Přeskočit na obsah

11.6.6 Příprava odborné exkurze ve střední odborné škole

Škola Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 
Přínos pro začínajícího učitele Přehled činností začínajícího učitele pro přípravu, realizaci a reflexi odborné exkurze

Níže uvedený příklad přípravy dvou odborných exkurzí je zpracován pro střední odbornou školu. Pro začínajícího učitele je velmi stručným a praktickým přehledem všech činností při přípravě, realizaci a reflexi odborné exkurze, na které je právě ve středních odborných školách kladen velký důraz. V tom je uvedený příklad inspirativní a jedinečný. Postup je možné aplikovat i na další školní akce.

Příprava odborné exkurze 3D tisku

Organizátor:              – začínající učitel

Mentor:                      – uvádějící učitel

Cíl exkurze: Seznámení a praktická výuka zaměřena na 3D tisk na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci rozvoje praktických dovedností spojených s digitalizací.

Termín:

Místo exkurze: Olomouc

Počet studentů: 15

Plán přípravy:

 1. Konzultace s uvádějícím učitelem:
  • téma a cíl exkurze
  • postup při zajištění exkurze          
   • schválení exkurze vedením školy 
   • zařazení do plánu práce
   • výběr žáků
   • sestavení harmonogramu exkurze
   • tvorba informačních materiálů pro rodiče
   • zajištění dopravy
   • omluvení absence žáků ve výuce
   • zajištění finančních prostředků
   • pomoc při zajištění dokumentace k Evropským zdrojům
  • vyplnění cestovního příkazu
  • bezpečnostní formulář
  • poučení žáků – pokyny na cestu
 2. Komunikace s poskytovatelem odborné exkurze
 3. Zajištění finančních prostředků Evropských zdrojů – projektový den 
 4. Spolupráce s koordinátorem projektů ve škole
 5. Vyplnění veškeré dokumentace vztahující se k projektovému dni 
 6. Vyúčtování cestovního příkazu
 7. Zpracování zprávy z odborné exkurze 

Výstup: Metodická příprava samostatně vedené odborné exkurze především konzultace při přípravě, organizaci a vyhodnocení.