Přeskočit na obsah

11.6.7 Příprava a vedení rozvojového rozhovoru

Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Přínos pro vedení školyVedení rozvojového rozhovoru
Praktický návod přípravy rozvojového rozhovoru

Příklad přípravy a vedení rozvojového rozhovoru je zpracován pro střední odbornou školu. Je praktickým návodem přípravy rozvojového rozhovoru vedení školy se začínajícím učitelem. Obsahuje vedle konkrétních cílů návrh osnovy k rozhovoru o jednotlivých činnostech pedagogické práce a také body k přípravě rozhovoru nad portfoliem začínajícího pedagoga. Společně s příkladem konkrétních otázek a odpovědí v příkladu reflexe tvoří inspirativní podklad pro přípravu vedení rozvojových rozhovorů se začínajícími pedagogy ve středních odborných školách. Lze jej úspěšně využít také v mateřských, základních a dalších druzích a typech škol.

CÍLE:

 • zjistit plnění plánu adaptace, vyhodnotit práci uvádějícího učitele,
 • nastavit plán adaptace a profesního rozvoje na další období,
 • poskytnout dostatečnou zpětnou vazbu k práci začínajícího učitele.

TERMÍN:

 • dle individuálních možností školy,
 • rozvojové rozhovory se začínajícím pedagogem je vhodné zařadit jedenkrát (nebo i vícekrát) ve druhé části prvního roku adaptačního období a v závěru druhého roku adaptačního období začínajícího učitele.

OBSAH:

 • plnění adaptačního plánu
 • rozbor portfolia (ověření kompetencí?)
 • diskuze nad „sebehodnocením“
 • seznámení s nadcházejícím obdobím
 • profesní rozvoj (pedagogický, odborný, ICT, jazykový, doplnění/rozšíření kvalifikace)
 • třídnictví
 • tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
 • další aktivity školy
  • propagace (den otevřených dveří, výstavy, tvorba prezentačních materiálů, Facebook, Instagram apod.)
  • Erasmus
  • šablony
  • pedagogická intervence
  • Školní poradenské pracoviště
  • metodické komise
  • časopis
  • žákovská rada
  • exkurze a výlety, sportovní kurzy, kroužky, soutěže, školení žáků apod.
  • vlastní invence a nápady
  • spolupráce s MŠ a ZŠ
  • ročníkové a závěrečné práce
  • zadavatel maturitní zkoušky
  • lektor školicího střediska

PORTFOLIO:

 • CÍLE:
  • průběžné poskytování zpětné vazby pro pedagoga,
  • podklad ke stanovení profesního rozvoje pedagoga tak, aby byl smysluplný, cílený, řiditelný a udržitelný,
  • součást podkladů k hodnocení práce učitele vedením školy.
 • Papírové vs. digitální?
 • obsah:
  • úvodní informace
  • úspěchy a zkušenosti (např. přípravy na hodinu a poznámky k ní, rozbor hodiny apod.)
  • profesní životopis
  • plán profesního rozvoje (rozvíjené kompetence, konkrétní cíle, kritéria splnění, termíny, využití)
  • školení a certifikáty
  • hospitace a návštěvy
  • tematické plány
  • další hodnocení (uvádějícího učitele, sebehodnocení apod.)
  • doporučené nástroje pro práci na profesním rozvoji, např. balanční kruh