Přeskočit na obsah

11.6.8 Sebehodnotící dotazník učitele

Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Přínos pro začínajícího učitele Sebehodnotící dotazník jako příležitost k sebepoznávání
Plánování profesního rozvoje začínajícího učitele

Příklad sebehodnotícího dotazníku k reflexi pololetí školního roku je zpracován střední odbornou školou. Obsahuje otázky pro začínajícího učitele a lze jej přímo využít i v ostatních školách. Je zaměřen na reflexi práce začínajícího učitele v předchozím pololetí školního roku. Vychází z předpokladu, že začínající učitel má stanovený cíl, případně i více cílů pro dané pololetí – ty se mohou vztahovat k práci s žáky, k vedení vyučovacího procesu, k hodnocení výsledků vzdělávání, ke komunikaci se žáky apod. Dosažení těchto cílů za pomoci otázek uvedených v dotazníku začínající učitel reflektuje, čímž dochází k popisu jeho silných i slabých stránek a postupně se tak připravuje k plánování svého dalšího profesního rozvoje. 

Jméno a příjmení: 

 • Co bylo Vaším cílem / Vašimi cíli v uplynulém pololetí
 • Jak se Vám podařilo tento cíl / tyto cíle naplnit?
 • Co bránilo v naplňování Vašich cílů?
 • Co se Vám v uplynulém pololetí v práci podařilo? Kdo Vám nejvíce pomohl?
 • Co se Vám naopak v uplynulém pololetí příliš
 • Za co jste v uplynulém pololetí nebyli oceněni a chtěli byste být?
  (správce odborné učebny; správce majetku; vedoucí metodické, předmětové komise; výuka dvou a více předmětů, ročníků v jedné třídě; výuka ve třídě s více jak třiceti žáky; mimořádná činnost pro školu atd.)
 • Jaký je Váš cíl (jsou Vaše cíle) pro nadcházející pololetí?
 • V jaké oblasti se chcete nadále vzdělávat?
 • Čemu byste se chtěli v nadcházejícím školním roce ještě v práci věnovat?
 • Co byste doplnili?

Datum a podpis: