Přeskočit na obsah

11.7.1 Jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole – podpora triády

ŠkolaVšechny druhy škol
Přínos pro začínajícího učiteleZískání nových pohledů na vlastní činnost 
Přínos pro vedení školyPodpora všech aktérů adaptačního procesu – mentorská podpora

Tento příklad inspirativní praxe přináší možnou inspiraci pro spolupráci školy se začínajícím učitelem a s externím odborníkem z praxe. Má za cíl ukázat význam podpory nezávislého pozorovatele jednotlivých členů triády a celého procesu adaptačního období začínajícího učitele.

 Odborník z praxe může vstupovat do školy, kde může podporovat nastavování efektivní spolupráce pro celý proces uvádění začínajícího učitele do pedagogické praxe i života školy. Může podporovat i všechny aktéry adaptačního období (člena vedení školy, začínajícího učitele i uvádějícího učitele). Je pak osobou, která může mít význam pro celý proces uvádění začínajícího učitele. Pokud si dokáže ve škole vybudovat důvěru, stane se rádcem a průvodcem v ostatních otázkách či problémech školy. Stává se osobou, která není zasažena vnitřními starostmi školy či její atmosférou, a vztahy a její nadhled, objektivnost a zkušenosti případně i z jiných škol jsou pro danou školu nedocenitelné.

Vycházíme ze zkušeností získaných během pilotního ověřování Modelu systému podpory začínajících učitelů, kde byla osoba externího odborníka z praxe (garanta) školami reflektována jako přínosná a pro proces uvádění začínajícího učitele inspirativní. Proto se nabízí prostor pro hledání obdobné podpory, která školám v procesu adaptace začínajícího učitele pomůže. 

Ze zkušeností z dlouhodobé spolupráce se školami, které řeší adaptační proces začínajících učitelů, nabízíme tyto možnosti:

 1. v rámci vlastní školy vyhledat pedagogického pracovníka, který má předpoklady pro vedení mentorských rozhovorů či je sám proškolený mentor a mohl by tuto roli zastávat.
  • V takovém případě je potřeba:
  • vymezit jeho časový prostor, případně počítat v jeho rozvrhu s volnem na tuto činnost,
  • podpořit jej ve vzdělání vzhledem k jeho mentorským dovednostem,
  • podpořit jej v rámci kolektivu,
  • představit jej v této roli jednotlivým aktérům adaptačního období,
  • v rámci osobních schůzek s vedením školy reflektovat jeho mentorskou podporu uvádějícího učitele i začínajícího učitele,
  • využít jej i pro člena vedení školy,
  • zajistit a jasně deklarovat jeho finanční ohodnocení za vedení rozhovorů a podpory aktérů adaptačního období,
  • jasně jej seznámit s plánem adaptace, s materiály Uceleného systému podpory začínajících učitelů, s představou o adaptačním období na dané škole,
  • shrnout a vyhodnotit přínos adaptačního období pro začínající učitele a celou školu;
 2. využití externího mentora, který:
  • bude jasně seznámen se svou rolí na dané škole,
  • bude podporovat jednotlivé členy adaptačního období dle plánu adaptace,
  • bude podporovat jednotlivé členy adaptačního období dle jejich aktuálních potřeb,
  • bude koordinovat činnost triády;
 3. Nabízí se zde i prostor pro Národní pedagogický institut, kde mohou být:
  • formou placené služby pro školy nabízeny školám konzultace (lze využít stávající garanty, kteří jsou proškoleni a disponují zkušenostmi z pilotáže, znají problémy škol, orientují se v materiálech projektu, znají dokument Model systému podpory ZU);
  • vytvořena a nabízena školení, kde člen pedagogického týmu získá informace a znalost práce s triádou (vedení školy, začínající a uvádějící učitel), znalost tvorby plánu adaptace, znalost specifik adaptačního období a orientaci v dokumentu Model systému podpory začínajících učitelů.