Přeskočit na obsah

11.7.2 Začínající učitel a asistent pedagoga

ŠkolaVšechny druhy škol
Přínos pro začínajícího učiteleSdílení zkušeností spolupráce začínajících učitelů a asistentů pedagoga
Přínos pro vedení školyJak může škola předcházet problémům ve spolupráci začínajícího učitele s asistentem pedagoga

V rámci ověřování Modelu systému podpory začínajícího učitele jsme pro vás vytipovali některé zkušenosti se spoluprací začínajících učitelů a asistentů pedagoga. Zkušenosti byly sebrány především během rozhovorů v rámci moderovaných diskuzí a workshopů se začínajícími učiteli. Tyto rozhovory ukázaly jak negativní, tak pozitivní zkušenosti – obojí ale vždy vedlo ke zlepšení pozice začínajícího učitele, k vyjasnění jeho role i role asistenta pedagoga a ukázalo možnosti rozložení pravomocí a úkolů těchto obou důležitých aktérů pedagogické práce ve třídě.

 1. Co v rámci spolupráce začínajícího učitele a asistenta fungovalo?
  • Asistent pedagoga je podporou pro začínajícího učitele – ve škole působí již delší dobu, zná terén, děti, žáky či studenty.
  • Asistent pedagoga začíná působit ve škole či třídě zároveň se začínajícím učitelem, oba se společně v kolegiální spolupráci učí realizovat výchovně vzdělávací proces.
  • Podařilo se nastavit kvalitní, kolegiální spolupráci.
  • Začínající učitel je asistentem pedagoga vnímán jako ten, kdo ve třídě vede vyučovací proces, a jejich spolupráce je založena na vzájemném respektu.
  • Asistent pedagoga je pro začínajícího učitele přínosem.
 2. Kde byla úskalí při spolupráci začínajícího učitele a asistenta pedagoga?
  • Asistent pedagoga působí ve škole již delší dobu, snaží se začínajícího učitele „poučovat a ovlivňovat v tom, jak by měl ve třídě pracovat“. Začínající učitel se tak dostává do nepříjemných situací, jak asistentovi sdělit, kde jsou jeho kompetence, nedaří se nastavit partnerskou spolupráci.
  • •Asistent pedagoga je starší než začínající učitel. Začínající učitel nemá jistotu v komunikaci s asistentem, nedaří se mu nastavit spolupráci, neví, jak sdělit asistentovi, co je jeho práce a kde jsou jeho meze v působení ve třídě.
  • Začínající učitel se ostýchá „úkolovat“ asistenta pedagoga či ho požádat o vypracování daného úkolu.
  • Asistent pedagoga „donáší“ na začínajícího učitele, případně šíří v rámci školy informace z působení začínajícího učitele ve třídě.

Jak nastavit fungující a respektující spolupráci mezi začínajícím učitelem a asistentem pedagoga?

Doporučujeme:

 • Před samotnou spoluprací začínajícího učitele a asistenta pedagoga zrealizovat individuální schůzku asistenta pedagoga s vedením školy, případně s uvádějícím učitelem, kde bude asistent pedagoga seznámen se skutečností, že bude spolupracovat se začínajícím učitelem, a připomenout mu jeho kompetence a roli ve třídě.
 • Věnovat čas a prostor pro seznámení asistenta pedagoga a začínajícího učitele (vedení školy, uvádějící učitel).
 • Seznámit začínajícího učitele s rolí a kompetencemi asistenta pedagoga.
 • Monitorovat spolupráci asistenta pedagoga a začínajícího učitele.
 • Podpořit kolegiální spolupráci asistenta pedagoga a začínajícího učitele – například v rámci pohospitačních rozhovorů vyzdvihnout vše, co se daří, a dát začínajícímu učiteli příklady možného využití asistenta pedagoga ve výuce.
 • V případě problémů napomoci k řešení situace či vztahu – využít supervize, mentoringu či koučování (interní či externí pracovník).
 • Zprostředkovat začínajícímu učiteli návštěvu hodiny zkušeného kolegy, který spolupracuje s asistentem pedagoga.
 • Zprostředkovat začínajícímu učiteli konzultaci se zkušeným kolegou, který již spolupracuje s asistentem pedagoga – příklad inspirativní praxe přímo z terénu školy.
 • Ocenit vše, co se daří.