Přeskočit na obsah

10.6 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.1 Plán adaptace

1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v MŠ

1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči

1.4 Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře

1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele

1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání

1.9 Adaptační program a plán adaptace

1.10 Příprava plánu adaptace na 2. školní rok z pohledu vedení školy

1.17 Využití balančního kruhu při vedení rozvojového rozhovoru

2.2 Přijímání neznámých učitelů do školy

2.1 Spolupráce základní školy a studentů pedagogické fakulty

2.3 Čas vedení školy na nového kolegu

2.8 Triáda – příklad komunikativní kompetence vedení školy

2.10 Kolegiální podpora – záznamový arch

2.12 Supervize

2.16 Plán adaptace

3.2 Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

3.4 Plán adaptace

5.1 S čím za kým v naší konzervatoři?

5.2 Adaptační plány pro různé skupiny začínajících učitelů

5.4 Hodnoticí rozhovory

5.6 Plán profesního rozvoje

5.7 Plán profesního rozvoje

6.2 Proces výběru uvádějícího učitele (vhodný i pro ostatní typy škol)

6.3 Činnosti uvádějícího učitele v adaptačním období začínajícího učitele 7.1 Jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole – podpora triády