Přeskočit na obsah

10.7 Seznam použité literatury

WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2. roz. Praha: Ma-nagement Press, 2004. ISBN 80.7261-101-1.

FISCHER, Maren. Koučování: zásady a techniky profesního doprovázení. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-140-9.

Metodika individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných nad 50 let. [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1699737

CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Průvodce světem koučování osobnostní typologie: in-spirace pro praxi. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-252-9.

Studijní materiály z kurzu Ředitel koučem. [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.koucinkakademie.cz/

LISNER, Luboš. Popisná zpětná vazba namísto pochvaly. Řízení školy: Speciál pro ZUŠ. [onli-ne]. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 20. 4. 2015, 2015(2), 1 [cit. 2018-07-26]. Dostupné z: https://online.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/popisna-zpetna-vazba-namisto-pochvaly.m-1950.html

Metodika individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných nad 50 let. [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1699737

Studijní materiály z kurzu Ředitel koučem [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.koucinkakademie.cz/

STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum, 2012. ISBN sbn978-80-246-2087-9.