Přeskočit na obsah

3.11 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.1 Plán adaptace

1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v MŠ

1.9 Adaptační program a plán adaptace

1.10 Příprava plánu adaptace na 2. školní rok z pohledu vedení školy

1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola

1.12. Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola

1.13 PLÁN ADAPTACE – 2. ŠKOLNÍ ROK – Mateřská škola (vhodné i pro ZŠ)

1.14 Plán adaptace

1.15 Plán adaptace

1.16 Plán adaptace

2.15 Profesní portfolio

2.16 Plán adaptace

3.1 Plán adaptace

3.2 Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

3.4 Plán adaptace

3.3 Osobní plán profesního rozvoje

4.1 Příklad průběhu adaptačního období v základní umělecké škole

4.4 Plán adaptace

5.2 Adaptační plány pro různé skupiny začínajících učitelů

6.3 Činnosti uvádějícího učitele v adaptačním období začínajícího učitele

6.4 Činnosti začínajícího učitele SOŠ v adaptačním období

6.8 Adaptační plán pro začínajícího učitele v 1. roce praxe

6.9 Adaptační plán pro začínajícího učitele ve 2. roce praxe