Přeskočit na obsah

5.1 Seznam použité literatury

  • CHVÁL, M. a kol. Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: NIDV, 2012. ISBN 978-80-86856-90-2.
  • Kariérní systém – informační brožura, 2015. Praha: NIDV, nevydáno.
  • JANÍK, T. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika. Praha, 2017, roč. 67, č. 1, s. 4–26.
  • Analytická zpráva ze studie systémů podpory začínajících učitelů. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2018.