Přeskočit na obsah

7.10 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči

1.4 Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře

1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele

1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání

1.7 Hodnocení očima dětí

2.5 Plán profesního rozvoje

2.6 Mentorský rozhovor po vyučovací hodině

2.9 Závěrečný rozhovor na konci školního roku

2.12 Supervize

2.13 Hospitační záznam

2.15 Profesní portfolio

2.14 Sebereflexní deník

2.17 Sebereflexe trochu jinak

3.1 Plán adaptace

3.3 Osobní plán profesního rozvoje

4.1 Příklad průběhu adaptačního období v základní umělecké škole

4.2 Zahraniční spolupráce – rozvoj reflektivní kompetence

4.3 Vzájemné sdílení v základní umělecké škole

5.3 Doklady do portfolia začínajícího učitele

5.4 Hodnoticí rozhovory

5.5 Sebereflexní deník a nejen to…

5.6 Plán profesního rozvoje

5.7 Plán profesního rozvoje

5.8 Tvoříme profesní portfolio

6.1 Hospitační záznam odborného výcviku

6.6 Příprava a vedení rozvojového rozhovoru

6.7 Sebehodnoticí dotazník učitele 7.2 Začínající učitel a asistent pedagoga