Přeskočit na obsah

8.6 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči

1.4 Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře

1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele

1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání

1.7 Hodnocení očima dětí

1.8 Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole

1.9 Adaptační program a plán adaptace

1.14 Plán adaptace

1.15 Plán adaptace

1.16 Plán adaptace

2.4 Názory začínajících učitelů na proces adaptace

2.5 Plán profesního rozvoje

2.7 Rodičovská setkání

2.14 Sebereflexní deník

2.16 Plán adaptace

2.17 Sebereflexe trochu jinak

3.1 Plán adaptace

3.2 Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

3.3 Osobní plán profesního rozvoje

3.4 Plán adaptace

4.1 Příklad průběhu adaptačního období v základní umělecké škole

4.4 Plán adaptace

5.1 S čím za kým v naší konzervatoři?

5.2 Adaptační plány pro různé skupiny začínajících učitelů

5.3 Doklady do portfolia začínajícího učitele

5.5 Sebereflexní deník a nejen to…

5.6 Plán profesního rozvoje

5.7 Plán profesního rozvoje

5.8 Tvoříme profesní portfolio

6.1 Hospitační záznam odborného výcviku

6.4 Činnosti začínajícího učitele SOŠ v adaptačním období

6.5 Příprava odborné exkurze ve střední odborné škole

6.7 Sebehodnoticí dotazník učitele

6.8 Adaptační plán pro začínajícího učitele v 1. roce praxe

6.9 Adaptační plán pro začínajícího učitele ve 2. roce praxe

7.1 Jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole – podpora triády