Přeskočit na obsah

9.4 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v MŠ

1.8 Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole

1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola

1.12. Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola

1.13 PLÁN ADAPTACE – 2. ŠKOLNÍ ROK – Mateřská škola (vhodné i pro ZŠ)

1.14 Plán adaptace

1.15 Plán adaptace

1.16 Plán adaptace

2.2 Přijímání neznámých učitelů do školy

2.3 Čas vedení školy na nového kolegu

2.6 Mentorský rozhovor po vyučovací hodině

2.8 Triáda – příklad komunikativní kompetence vedení školy

2.9 Závěrečný rozhovor na konci školního roku

2.10 Kolegiální podpora – záznamový arch

2.11 Zápis z ukázkové hodiny zkušeného učitele

2.13 Hospitační záznam

2.16 Plán adaptace

3.1 Plán adaptace

3.2 Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

3.4 Plán adaptace

4.1 Příklad průběhu adaptačního období v základní umělecké škole

5.1 S čím za kým v naší konzervatoři?

5.4 Hodnoticí rozhovory

5.5 Sebereflexní deník a nejen to…

5.8 Tvoříme profesní portfolio

6.1 Hospitační záznam odborného výcviku

6.3 Činnosti uvádějícího učitele v adaptačním období začínajícího učitele

6.4 Činnosti začínajícího učitele SOŠ v adaptačním období

7.1 Jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole – podpora triády