Přeskočit na obsah

3.8.7 Ukázka možností činností v průběhu závěrečné fáze

   Ukázka možností činností v průběhu závěrečné fáze.

Reflexe je důležitá nejen pro to, co se v adaptačním období odehrávalo a jak, ale jejím smyslem je především stanovení dalších cílů s ohledem na konkrétní potřeby jak začínajícího a uvádějícího učitele, tak i školy. Jednou z možností pro pokračování podpory začínajícího pedagoga je stanovení dalších cílů jak v plánu pedagogického rozvoje školy, tak i v plánu profesního rozvoje začínajícího učitele. Ukončení adaptačního období by tak pro začínajícího učitele nemělo znamenat, že od tohoto okamžiku bude ve škole zcela osamocen, že končí systematická práce s ním. Naopak – konec adaptačního období můžeme vnímat jako vstup začínajícího učitele do učitelské profese s první dávkou zkušeností, které bude zapotřebí dále rozvíjet a utvářet za stálé podpory kolegů i vedení školy.