Přeskočit na obsah

3.9.3 Příklad uspořádání plánu adaptace – „Měsíční s triádou“

Plán ukazuje jasné promyšlení jednotlivých činností ve vazbě na termín, kdy by měly být vykonávány. Není tvořen pouze pro začínajícího učitele, ale i pro další aktéry adaptace. V ukázce se jedná pouze o výsek celého plánu adaptace. Podobně uspořádané plány adaptace najdete v kapitole XI. modelu.

   Ukázka plánu adaptace – Měsíční s triádou.

Mezi výhody tohoto uspořádání patří:

  • jasné rozdělení činností na jednotlivé aktéry adaptace,
  • funkční a snadno kontrolovatelný obsah pro všechny,
  • srozumitelné a konkrétní zpracování.

Jako nevýhody se jeví:

  • nejasné souvislosti mezi činnostmi začínajícího učitele, uvádějícího učitele a člena vedení školy,
  • místy až přehlcenost textu,
  • potřeba stanovit včas konkrétní termíny např. náslechů v hodinách atd.,
  • chybějící prostor pro zaznamenání splnění úkolu