Přeskočit na obsah

3.9.4 Druhý příklad uspořádání plánu adaptace – „To Do List“

Dalším přístupem k plánu adaptace bylo vytvoření výčtu činností, které by měl začínající učitel řešit včetně informace o termínu splnění (plán adaptace typu „To Do List“). Tyto činnosti jsou členěny do skupin, jako jsou:

 • technické a organizační záležitosti,
 • absolvovaná školení / poučení,
 • informační a komunikační technologie
 • oblast DVPP,
 • práce v předmětech,
 • pravidla pro pořádání školních akcí,
 • podpora při výuce.

Samotný plán pak představuje určitý seznam úkolů, jenž je podkladem pro setkávání začínajícího a uvádějícího učitele, případně jiného odpovědného pracovníka. V ukázce je ovšem příklad, který neobsahuje informaci o tom, kdo je odpovědný za daný úkol a tím klade velkou míru odpovědnosti na uvádějícího učitele a jeho případné vysvětlování. Opět se jedná pouze o část plánu.

   Ukázka plánu adaptace – To Do List.

Výhody tohoto přístupu jsou:

 • rozdělení do jednotlivých skupin činností a tím lepší přehlednost,
 • velmi konkrétní informace,
 • snadná doplnitelnost plánu adaptace,
 • snadné sledování dodržování domluvených kroků.

Jako nevýhody se jeví:

 • chybějící časová osa – možnost přehlédnutí podstatného,
 • chybějící kontakt – na koho se obrátit.