Přeskočit na obsah

11.1.13 Plán adaptace – 2. školní rok – Mateřská škola (vhodné i pro základní školy)

Škola Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190
Přínos pro začínajícího učitele Přehled činností začínajícího učitele rozdělený do fází 
Příklad, jak postupovat v adaptaci ve 2. školním roce 
Srozumitelný podklad pro sebereflexi 
Balíček „první pomoci“ 

Uvedený příklad inspirativní praxe je zpracován pro mateřskou školu. Je rozdělen podle fází (přípravná, realizační a reflektivní) a do období přípravy na školní rok, období září–červen a období konce školního roku. Do adaptačního procesu jsou zapojeni všichni členové triády – tedy učitelé začínající (ZU) a uvádějící (UU) a člen vedení školy.

   Plán adaptačního období na druhý školní rok.