Přeskočit na obsah

11.1.14 Plán adaptace

ŠkolaMateřská škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
Přínos pro začínajícího učiteleSrozumitelné uvedení očekávání od vedení školy
Přehled všech plánovaných aktivit v daném školním roce
Orientace v rolích (uvádějící učitel, začínající učitel, vedení školy)

Uvedený plán adaptace poukazuje na kontinuitu mezi strategickými cíli školy a konkrétním procesem adaptace daného začínajícího učitele. Přináší popis všech očekávání, která má vedení školy od začínajícího učitele v podobě konkrétních činností, aktivit apod., což pomůže s přípravou na sebereflexi a následné vyhodnocení celého adaptačního období. 

PLÁN ADAPTAČNÍHO OBDOBÍ 2019–2020

STRATEGICKÉ CÍLE PODPORY ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE (ZU)

Seznámení s organizací vzdělávacího procesu, kompetence školy v kontextu s jiným způsobem organizace, filozofie školy, hlavní strategické cíle

  • Párové vzdělávání, plánování v týmu
  • Podpora profesního rozvoje pedagogů – plán profesního rozvoje, portfolio
  • Seznámení s dokumenty školy – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV), postupné zaškolení k samostatné tvorbě třídního vzdělávacího programu (TVP) – stanovení cílů pro vlastní vzdělávání, metody a formy vzdělávání dětí předškolního věku, individualizace ve vzdělávacím procesu, sledování vzdělávacích pokroků u dětí a jejich záznam, evaluační činnost směřující k nastavení dílčích cílů, komunikace se zákonnými zástupci, práce v týmu
  • Získání potřebných praktických dovedností, samostatné plánování dle ŠVP PV, posílení odborných znalostí v oblasti metod, přístupů ve vzdělávání a výchově dětí předškolního věku, podpora jednotlivých kompetencí, aplikace v praxi
  • Individualizace vzdělávání v mateřské škole (MŠ) – pedagogická diagnostika, portfolio dítěte jako nástroj sledování vzdělávacích pokroků dítěte a nástroj na formativní hodnocení
  • Spolupráce s rodinou – seznámení s nástroji, metodami, formami
   Plán adaptace