Přeskočit na obsah

11.1.16 Plán adaptace mateřské školy

ŠkolaMateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih
Přínos pro začínajícího učiteleOrientace v obdobích adaptačního procesu
Příprava na reflexi adaptačního období
Jasné vymezení činností, respektive cílů jednotlivých měsíců pro začínajícího učitele

Tento plán adaptace přináší popis aktivit, činností pro jednotlivé měsíce ve školním roce. Činnosti jsou formulovány z pohledu cílů. Zároveň uvádí, kdo z triády aktérů adaptačního období za naplnění cílů zodpovídá. V závěru plánu je prostor pro reflexi daného období adaptace, a to na konci I. pololetí i na konci školního roku.

   Plán adaptace mateřské školy