Přeskočit na obsah

11.2.16 Plán adaptace

ŠkolaZákladní škola Chomutov, Březenecká 4679
Přínos pro začínajícího učiteleJasný návod na realizaci činností v rámci školního roku
Podpora při sebereflexi a reflexi

Následující plán adaptace je inspirován příkladem č. 1 z mateřské školy a přináší podrobný návod na řešení adaptačního období pro všechny jeho aktéry. Zároveň uvádí plánované činnosti v rámci reflexe i sebereflexe a poskytuje prostor pro doplnění termínů hospitace. Součástí plánu adaptace jsou i formuláře pro záznam reflexe začínajícího i uvádějícího učitele.

   Plán adaptace