Přeskočit na obsah

11.3.2  Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

ŠkolaZákladní a střední škola
Přínos pro začínajícího učiteleProfesní rozvoj začínajícího učitele
Stanovení cílů rozvoje
Rozvoj sebereflexe začínajícího učitele

Uvedený plán osobního rozvoje učitele přináší příklad použití na základní a střední škole během kariérního rozhovoru vedení školy s učiteli v průběhu května. Učitel si tak na základě uvědomění svých silných a slabých stránek stanoví pro následující školní rok cíle a úkoly, které podpoří jeho profesní rozvoj. Pokud učitel zůstává v pracovním poměru v dané škole, dochází k vyhodnocení plánu vždy během kariérního pohovoru v následujícím školním roce.

   Plán osobního rozvoje učitele.