Přeskočit na obsah

11.6.1  Hospitační záznam odborného výcviku

ŠkolaStřední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 
Přínos pro začínajícího učitele Motivace k volbě cílů, metod vedení vyučovacích hodin a hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Přínos pro uvádějícího učitelePříklad vedení hospitačního záznamu odborného výcviku

Níže uvedený inspirativní příklad hospitačního záznamu odborného výcviku je zpracován pro střední odbornou školu. Obsahuje formulář s ukázkou vyhotovení popisné a hodnoticí části sledované vyučovací hodiny. V hodnoticí části formuláře jsou uvedené výroky charakterizující výuku, organizaci vyučovací hodiny, činnosti žáků v hodině a také příklady možného hodnocení výsledků práce žáků.

Pro uvádějícího učitele je strukturovaným a praktickým příkladem vedení hospitačního záznamu, pro začínajícího učitele představuje motivaci k volbě cílů, metod vedení vyučovacích hodin a hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

   Hospitační záznam odborného výcviku.