Přeskočit na obsah

11.6.3 Činnosti uvádějícího učitele v adaptačním období začínajícího učitele

Škola Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 
Přínos pro uvádějícího učitele Příklad vedení záznamu činností uvádějícího učitele v jednotlivých fázích adaptačního období začínajícího učitele

Níže uvedený příklad záznamu činností uvádějícího učitele je zpracován pro střední odbornou školu, je ale zároveň vhodnou inspirací pro uvádějící učitele ostatních typů škol.

Pro uvádějícího učitele je strukturovaným a praktickým výčtem činností v rámci podpory začínajícího učitele v jednotlivých fázích dvouletého adaptačního období. Je vhodně rozdělen formou tabulek na činnosti uvádějícího učitele v přípravné fázi adaptačního období do začátku školního roku, dále na jednotlivá pololetí 1. a 2. roku adaptačního období. Uvedeny jsou rovněž činnosti důležité pro závěrečnou reflektivní fázi.

   Činnosti uvádějícího učitele    Systém podpory začínajících učitelů