Přeskočit na obsah

11.6.9 Adaptační plán pro začínajícího učitele v 1. roce praxe

Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Přínos pro začínajícího učitele Ucelený obraz příkladu adaptačního plán pro 1. rok praxeSnadná orientace v prvním roce učitelské praxe
Přínos pro uvádějícího učitelePřehled činností v rámci vzájemné spolupráce se začínajícím učitelem
Přínos pro vedení školyPřehled všech činností účastníků triády v rámci podpory začínajícího učitele

Níže uvedený příklad adaptačního plánu začínajícího učitele v prvním roku praxe je zpracován pro střední odbornou školu. Je velmi stručným a praktickým přehledem všech činností pro začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy.

Společně s adaptačním plánem pro 2. rok praxe tvoří ucelený, svým způsobem jedinečný přehled činností celé triády v rámci podpory začínajícího učitele během prvních dvou let jeho pedagogické práce na střední škole.

   Adaptační plán pro začínajícího učitele – 1.rok